Logo

ul. Juliusza Słowackiego 39, 87-100 Toruń
tel. 56 678 97 49

 
Logo

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Grzegorz Szłyk

W dniu 31.05.2024 r. kancelaria będzie nieczynna


Kancelaria Komornicza nr XV w Toruniu
ul. Słowackiego 39/2, 87-100 Toruń - lokalizacja kancelarii na mapie

tel.
56 678 97 49  e-mail: kancelaria@komornikszlyk.pl

Godziny urzędowania: pon. - pt. 7:30 - 15:30, przyjmowanie interesantów: wt. 9:30 - 15:00

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Toruniu
(przy wpłatach należy podawać sygnaturę akt komornika) nr konta: 86 1020 5011 0000 9102 0223 6685

Zawód komornika sądowego polega na prowadzeniu egzekucji sądowych. Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, wykonującym czynności egzekucyjne na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych przez sądy powszechne, sądy administracyjne, sądy pracy i ubezpieczeń społecznych oraz inne organy uprawnione do tego na podstawie odrębnych przepisów.

Komornicy sądowi

Komornik sądowy w Polsce sprawuje urząd działający przy sądzie rejonowym, nie należy jednak do pracowników sądów i prokuratury, pracowników urzędów państwowych, ani do korpusu służby cywilnej, lecz prowadzi działające na własny rachunek jednoosobowe quasi-przedsiębiorstwo zwane kancelarią komorniczą, podlegające obowiązkowi uzyskania NIP i REGON, ale wyłączone z rejestracji w CEIDG, finansowane z ustawowo określonych kosztów komorniczych.

Podstawą prawną wykonywania zawodu komornika od 30 listopada 1997 roku do 1 stycznia 2019 roku była ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Od 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych i ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych, które zastąpiły ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Zawód zaufania publicznego

Zawód zaufania publicznego to każdy zawód regulowany stanowiący profesję o wysokim znaczeniu społecznym, wymagającą odpowiednich kwalifikacji nie tylko zawodowych i zdrowotnych, lecz także charakterologicznych, tj. moralnych i etycznych, nad którego należytym wykonywaniem pieczę w imieniu państwa powierzono w drodze ustawy samorządowi zawodowemu.

Obecnie w Polsce 24 ustawy stanowią podstawę prawną działania 17 samorządów zawodów zaufania publicznego, sprawujących pieczę nad 19 takimi zawodami.

Choć zgodnie z doktryną zawodami zaufania publicznego są wyłącznie profesje uregulowane w powyższy sposób, zaufanie publiczne samo w sobie stanowi czynnik niezbędny dla wykonywania wielu innych zawodów czy pełnienia innych stanowisk, w szczególności w roli funkcjonariusza publicznego.